ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ "ΣΧΕΣΗ ΕΞΗΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ"

ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ "ΣΧΕΣΗ ΕΞΗΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ"

ANNOUNCEMENTS
04 MAR, 2020

Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε την παρουσίαση του βιβλίου του Νίκου Παναγιώτου, Δικηγόρου στη Γιώργος Ζ. Γεωργίου & Συνεργάτες ΔΕΠΕ, με τίτλο "Σχέση Εξηρτημένης Εργασίας και Μέτοχοι Ιδιωτικών Εταιρειών", Νομικές Εκδόσεις Hippasus, η οποία θα λάβει χώρα την Τρίτη 10/03/2020 στις 18.30 στο Αμφιθέατρο UNESCO, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.


Share This Article

RECENT ARTICLES