ΔΙΑΤΑΓΜΑ 17

ΔΙΑΤΑΓΜΑ 17

COVID-19
24 APR, 2020

Διάταγμα Αρ. 17 (ΚΔΠ 172/2020), ημερομηνίας 16 Απριλίου 2020, εκδοθέν από τον Υπουργό Υγείας με σκοπό την μείωση της εξάπλωσης της ασθένειας του COVID-19 στην Κυπριακή Δημοκρατία.

 

Read Decree


Share This Article

RECENT ARTICLES