ΔΙΑΤΑΓΜΑ 19

ΔΙΑΤΑΓΜΑ 19

COVID-19
28 APR, 2020

Διάταγμα Αρ. 19 (ΚΔΠ 176/2020), ημερομηνίας 27 Απριλίου 2020, εκδοθέν από τον Υπουργό Υγείας με σκοπό την μείωση της εξάπλωσης της ασθένειας του COVID-19 στην Κυπριακή Δημοκρατία.

 

Read Decree


Share This Article

RECENT ARTICLES