ΔΙΑΤΑΓΜΑ 21

ΔΙΑΤΑΓΜΑ 21

COVID-19
06 MAY, 2020

Διάταγμα Αρ. 21 (ΚΔΠ 194/2020), ημερομηνίας 5 Μαίου 2020, εκδοθέν από τον Υπουργό Υγείας με σκοπό την μείωση της εξάπλωσης της ασθένειας του COVID-19 στην Κυπριακή Δημοκρατία.

 

Read Decree


Share This Article

RECENT ARTICLES