ΔΙΑΤΑΓΜΑ 23

ΔΙΑΤΑΓΜΑ 23

COVID-19
18 MAY, 2020

Διάταγμα Αρ. 23 (ΚΔΠ 214/2020), ημερομηνίας 15 Μαίου 2020, εκδοθέν από τον Υπουργό Υγείας με σκοπό την μείωση της εξάπλωσης της ασθένειας του COVID-19 στην Κυπριακή Δημοκρατία.

 

Read Decree


Share This Article

RECENT ARTICLES