ΔΙΑΤΑΓΜΑ 33

ΔΙΑΤΑΓΜΑ 33

COVID-19
20 JUL, 2020

Διάταγμα Αρ. 33 (ΚΔΠ 307/2020), ημερομηνίας 14 Ιουλίου 2020, εκδοθέν από τον Υπουργό Υγείας με σκοπό την μείωση της εξάπλωσης της ασθένειας του COVID-19 στην Κυπριακή Δημοκρατία.

 

Read Decree


Share This Article

RECENT ARTICLES