ΔΙΑΤΑΓΜΑ 37

ΔΙΑΤΑΓΜΑ 37

COVID-19
18 AUG, 2020

Διάταγμα Αρ. 37 (ΚΔΠ 358/2020), ημερομηνίας 12 Αυγούστου 2020, εκδοθέν από τον Υπουργό Υγείας με σκοπό την μείωση της εξάπλωσης της ασθένειας του COVID-19 στην Κυπριακή Δημοκρατία.

 

Read Decree
 


Share This Article

RECENT ARTICLES