ΔΙΑΤΑΓΜΑ 59

ΔΙΑΤΑΓΜΑ 59

COVID-19
23 DEC, 2020

Διάταγμα Αρ. 59 (ΚΔΠ 615/2020), ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2020, εκδοθέν από τον Υπουργό Υγείας με σκοπό την μείωση της εξάπλωσης της ασθένειας του COVID-19 στην Κυπριακή Δημοκρατία.

 

Read Decree


Share This Article

RECENT ARTICLES