ΔΙΑΤΑΓΜΑ 61

ΔΙΑΤΑΓΜΑ 61

COVID-19
05 JAN, 2021

Διάταγμα Αρ. 61 (ΚΔΠ 650/2020), ημερομηνίας 30 Δεκεμβρίου 2020, εκδοθέν από τον Υπουργό Υγείας με σκοπό την μείωση της εξάπλωσης της ασθένειας του COVID-19 στην Κυπριακή Δημοκρατία.

 

Read Decree


Share This Article

RECENT ARTICLES