ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΙΟΎ COVID-19

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΙΟΎ COVID-19

COVID-19
08 MAY, 2020

Οδηγίες προς τα δικαστήρια για μέτρα ελέγχου και πρόληψης της διασποράς του ιού COVID-19 από τις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

 

Read Announcement


Share This Article

RECENT ARTICLES