ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

COVID-19
05 MAY, 2020

Το Υπουργείο Εργασίας, Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξέδωσε Συμπληρωματική Απόφαση υπ’ αριθμόν 17 (ΚΔΠ 197/2020) στις 4 Μαίου 2020 αναφορικά με το Ειδικό Σχέδιο Φροντίδας Παιδιών.

 

Read Decision


Share This Article

RECENT ARTICLES