ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

GENERIC
12 MAR, 2021

Αυτόματη αναστολή της ισχύος προσβαλλόμενης διοικητικής πράξης και πρόσφατη τροποποίηση του περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Νόμου του 2015 (131(I)/2015).

 

Read Article


Share This Article

RECENT ARTICLES