ΔΙΑΤΑΓΜΑ 36

03/08/2020

Διάταγμα Αρ. 36 (ΚΔΠ 342/2020), ημερομηνίας 31 Ιουλίου 2020, εκδοθέν από τον Υπουργό Υγείας με σκοπό την μείωση της εξάπλωσης της ασθένειας του COVID-19 στην Κυπριακή Δημοκρατία.

 

Read Decree

Related News