ΔΙΑΤΑΓΜΑ 37

17/08/2020

Διάταγμα Αρ. 37 (ΚΔΠ 358/2020), ημερομηνίας 12 Αυγούστου 2020, εκδοθέν από τον Υπουργό Υγείας με σκοπό την μείωση της εξάπλωσης της ασθένειας του COVID-19 στην Κυπριακή Δημοκρατία.

 

Read Decree
 

Related News