ΔΙΑΤΑΓΜΑ 44

12/10/2020

Διάταγμα Αρ. 44 (ΚΔΠ 465/2020), ημερομηνίας 9 Οκτωβρίου 2020, εκδοθέν από τον Υπουργό Υγείας με σκοπό την μείωση της εξάπλωσης της ασθένειας του COVID-19 στην Κυπριακή Δημοκρατία.

 

Read Decree

Related News