ΔΙΑΤΑΓΜΑ 47

20/10/2020

Διάταγμα Αρ. 47 (ΚΔΠ 477/2020), ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2020, εκδοθέν από τον Υπουργό Υγείας με σκοπό την μείωση της εξάπλωσης της ασθένειας του COVID-19 στην Κυπριακή Δημοκρατία.

 

Read Decree

Related News