ΔΙΑΤΑΓΜΑ 48

27/10/2020

Διάταγμα Αρ. 48 (ΚΔΠ 479/2020), ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2020, εκδοθέν από τον Υπουργό Υγείας με σκοπό την μείωση της εξάπλωσης της ασθένειας του COVID-19 στην Κυπριακή Δημοκρατία.

 

Read Decree

Related News