ΔΙΑΤΑΓΜΑ 57

13/12/2020

Διάταγμα Αρ. 57 (ΚΔΠ 581/2020), ημερομηνίας 19 Δεκεμβρίου 2020, εκδοθέν από τον Υπουργό Υγείας με σκοπό την μείωση της εξάπλωσης της ασθένειας του COVID-19 στην Κυπριακή Δημοκρατία.

 

Read Decree

Related News