ΔΙΑΤΑΓΜΑ 60

04/01/2021

Διάταγμα Αρ. 60 (ΚΔΠ 638/2020), ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου 2020, εκδοθέν από τον Υπουργό Υγείας με σκοπό την μείωση της εξάπλωσης της ασθένειας του COVID-19 στην Κυπριακή Δημοκρατία.

 

Read Decree

Related News