ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

04/05/2020

Το Υπουργείο Εργασίας, Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξέδωσε την Απόφαση υπ’ αριθμόν 13 (ΚΔΠ 188/2020) στις 2 Μαίου 2020 αναφορικά με το Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών Επιχειρήσεων.

 

Read Decision

Related News