Νεα εκδοση "Κυπριακο και Ελληνικο Κτηματολογιο, 2020"

28/05/2020

Στην παρούσα έκδοση δεκαέξι εκλεκτοί εισηγητές (δικαστές, καθηγητές πανεπιστημίου και νομικοί της πράξης) ξεδιπλώνουν τις συνιστώσες του κτηματολογίου ως συστήματος ουσιαστικής δημοσιότητας σε Κύπρο και Ελλάδα, την ένδικη προστασία των ακινήτων σε καθεστώς λειτουργούντος κτηματολογίου στις δύο Χώρες, όπως επίσης προσεγγίζουν ζητήματα χρησικτησίας, αλλά και λοιπά ειδικά ζητήματα του ελληνικού και του κυπριακού κτηματολογίου.

Από τη Γιώργος Ζ. Γεωργίου & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε. συμμετέχουν με εισηγήσεις οι κα. Λεμονια Καουτζάνη, Πρόεδρος του Συμβουλίου Αποφυλάκισης Κρατουμένων επ΄Αδεία και Νομική Σύμβουλος στο γραφείο μας, Πρώην Ανώτερος Επαρχιακός Δικαστής, αναλύοντας το θέμα "Η ένδικη προστασία της ακίνητης ιδιοκτησίας στην Κύπρο και η έφεση κατά απόφασης του Διευθυντή του κτηματολογίου" και ο Γιώργος Σ. Ιωάννου, Επικεφαλής Τμήματος Ακίνητης Ιδιοκτησίας και Κατασκευαστικού Δικαίου στη Γιώργος Ζ. Γεωργίου & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε. παρουσιάζοντας το θέμα "Εχθρική κατοχή (χρησικτησία) επί δημοσίων γαιών στο κυπριακό δίκαιο".

Related News