ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΩΝ ΔΩΡΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΩΝ ΔΩΡΩΝ

ANNOUNCEMENTS
29 APR, 2022

Στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής μας ευθύνης,  η CSR Επιτροπή της Γιώργος Ζ. Γεωργίου & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε , παρέδωσε όπως κάθε χρόνο πασχαλινά  δώρα σε 18 μαθητές Δημοτικού σχολείου μέσω της ομάδας Εθελοντών Γιατρών Κύπρου. 


Share This Article

RECENT ARTICLES