ΑΠΛΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ

ΑΠΛΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ

COVID-19
02 MAY, 2020

Απλές Οδηγίες Προστασίας  Εργαζομένων από τον  Κορωνοϊό στο Εργοτάξιο.

 

Read Announcement


Share This Article

RECENT ARTICLES