ΔΙΑΤΑΓΜΑ 28

ΔΙΑΤΑΓΜΑ 28

COVID-19
08 JUN, 2020

Διάταγμα Αρ. 28 (ΚΔΠ 254/2020), ημερομηνίας 5 Ιουνίου 2020, εκδοθέν από τον Υπουργό Υγείας με σκοπό την μείωση της εξάπλωσης της ασθένειας του COVID-19 στην Κυπριακή Δημοκρατία.

 

Read Decree


Share This Article

RECENT ARTICLES