ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡ. 16 - 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡ. 16 - 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

COVID-19
20 APR, 2020

Διάταγμα Αρ. 16 (ΚΔΠ 169/2020), ημερομηνίας 15 Απριλίου 2020, εκδοθέν από τον Υπουργό Υγείας με σκοπό την μείωση της εξάπλωσης της ασθένειας του COVID-19 στην Κυπριακή Δημοκρατία. 

Read Decree

 


Share This Article

RECENT ARTICLES