ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΩΝ ΔΩΡΩΝ

28/04/2022

Στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής μας ευθύνης,  η CSR Επιτροπή της Γιώργος Ζ. Γεωργίου & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε , παρέδωσε όπως κάθε χρόνο πασχαλινά  δώρα σε 18 μαθητές Δημοτικού σχολείου μέσω της ομάδας Εθελοντών Γιατρών Κύπρου. 

Related News