RESOURCES / Publications

Ο ΝΈΟΣ ΝΌΜΟΣ ΠΕΡΊ ΣΎΣΤΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΉΣΕΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΡΓΑΣΊΑΣ, ΠΡΟΝΟΊΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΑΣΦΑΛΊΣΕΩΝ: ΤΙ ΑΛΛΆΖΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΊΖΕΤΕ

29 SEP, 2020

Από 1η Ιανουαρίου 2021 ξεκινά η ισχύς της νέας νομοθεσίας η οποία έχει ως στόχο την αποτελεσματική επιθεώρηση για τη σωστή εφαρμογή 30 διαφορετικών νομοθεσιών που αφορούν θέματα που υπάγονται στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Εργασίας, Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Read More

IS THE USE OF GOOGLE ANALYTICS/FACEBOOK CONNECT BY EU ENTITIES UNLAWFUL FOLLOWING SCHREMS II?

03 SEP, 2020

NOYB, a non-profit group founded by Max Schrems, filed 101 complaints against entities in all 30 EU and EEA countries for continued use of Google Analytics and Facebook Connect integrations to transfer data of EU citizens to the U.S. without a valid transfer mechanism, following the Court of Justice of the European Union's "Schrems II" ruling which invalidated the EU – US Privacy Shield and set additional requirements for the use of Standard Contractual Clauses (SCCs).

Read More

ΠΡΌΣΦΑΤΗ ΑΠΌΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΎ ΔΙΚΑΣΤΗΡΊΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΊΑ ΚΑΤΑΚΥΡΏΘΗΚΕ ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΣΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΌΜΕΝΟ ΜΈΡΟΣ

20 AUG, 2020

Το Διοικητικό Δικαστήριο με απόφαση του ημερομηνίας 24/07/2020, αποδέχτηκε την προσφυγή της Αιτήτριας Εταιρείας και ακύρωσε την προσβαλλόμενη απόφαση των Καθ’ ων η Αίτηση, με την οποία κατακυρώθηκε στο Ενδιαφερόμενο Μέρος η προσφορά για την προμήθεια επιτοίχιων ανεμιστήρων για τις ανάγκες των σχολείων της Σχολικής Εφορείας Λευκωσίας

Read More

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 2013

14 APR, 2020

Σημαντική νομολογιακή εξέλιξη υπήρξε πρόσφατα, με την έκδοση της Απόφασης ημερομηνίας 10/04/20 από το Εφετείο («η Απόφαση»), σε σχέση με τις αποκοπές που έγιναν στους μισθούς των υπαλλήλων του Δημοσίου το 2013.

Read More

FAQ IN RELATION TO THE EMERGENCY MEASURES ADOPTED BY THE CYPRIOT GOVERNMENT IN RELATION TO COVID-19

06 APR, 2020

George Z. Georgiou & Associates LLC is constantly updated on current developments and announcements and is providing answers to legal questions arising from the measures adopted by the government regarding COVID-19. Here are the answers to some frequently asked questions (FAQ).

Read More

UPDATED - IUS LABORIS - CORONAVIRUS: TOP TIPS FOR INTERNATIONAL EMPLOYERS

02 APR, 2020

The coronavirus is spreading very fast, so we look at the steps you can take to keep your employees and your business as safe as possible.

57 countries are covered, among which Cyprus, including information and measures adopted by governments in relation COVID-19.

Read More

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ & ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

28 MAR, 2020

Την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020 δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας τα σχέδια στήριξης των επιχειρήσεων και των εργοδοτουμένων αυτών καθώς επίσης και των αυτοτελώς εργαζομένων στα πλαίσια των μέτρων που υιοθετήθηκαν από την Κυβέρνηση λόγω της επείγουσας κατάστασης που δημιουργήθηκε με τον COVID-19 και τις επιπτώσεις στην κυπριακή οικονομία

Read More

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 16.03.2020 ΕΝΟΨΕΙ ΤΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ

23 MAR, 2020

Ανακοίνωση του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερομηνίας 16.03.2020 ενόψει της επείγουσας κατάστασης που δημιουργήθηκε στην Κυπριακή Δημοκρατία λόγω της εξάπλωσης του COVID-19.

Read More

STUDY OF THE EUROPEAN COMMISSION ON WORKING CONDITIONS OF PLATFORM WORKERS

22 MAR, 2020

Platform work is a type of work using an online platform to intermediate between platform workers, who provide services, and paying clients. Platform work seems to be growing in size and importance.

Read More

ΝΈΑ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ ΓΙΑ ΤΑΜΕΊΑ ΣΥΝΤΆΞΕΩΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΊΑ ΠΡΟΝΟΊΑΣ

13 FEB, 2020

H νέα ευρωπαϊκή Οδηγία [Οδηγία (EΕ) 2016/2341], γνωστή και ως IORP II, τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2017. Η Οδηγία εναρμονίστηκε στην Κύπρο μόλις πρόσφατα και συγκεκριμένα στις 10/02/2020 με τον περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμο – Ν. 10(I)/2020

Read More

SUPREME COURT CONFIRMS THAT INADEQUATELY JUSTIFIED ARBITRAL AWARD AMOUNTS TO ARBITRATOR MISCONDUCT

14 JAN, 2020

In a recent Supreme Court case concerning an application by SPE Kyperountas (Civil Appeal 456/2012) dated 20 September 2019, the appellant appealed against a first-instance judgment in which he had sought to annul an arbitral award.

Read More

ΑΘΏΩΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΈΝΟΥ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΉ ΥΠΌΘΕΣΗ ΓΙΑ ΥΠΈΡΒΑΣΗ ΟΡΊΟΥ ΤΑΧΎΤΗΤΑΣ

25 SEP, 2019

Έκδοση αθωωτικής απόφασης από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας σε ποινική υπόθεση για υπέρβαση ορίου ταχύτητας κατά την οδήγηση μηχανοκίνητου οχήματος.

Read More

ΓΝΏΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΌΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΌΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΌ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΎ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΊΟΥ Ή ΆΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΏΝ ΜΈΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΈΝΩΝ - OPINION OF THE CYPRIOT DATA PROTECTION COMMISSIONER

16 JUL, 2019

Η Γνώμη παραθέτει προληπτικά μέτρα για μείωση της ανάγκης πρόσβασης στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των εργοδοτουμένων.
The opinion cites preventative measures to reduce the need to access employees' emails.

Read More

CYPRUS – THE GDPR ONE YEAR ON

11 JUL, 2019

The Cyprus DPA has announced and started drastic inspections and audits in the public and private sectors but its aim is to give guidance and not to impose high fines, except for very serious issues or breaches.

Read More

IMPLEMENTING IORP II IN CYPRUS

25 JUN, 2019

Following the implementation of the first IORP directive, and further changes in 2014, Cypriot legislation already covers many of the IORP II requirements.
However, new legislation is needed to deal with the information rights of prospective members and scheme members in their pre-retirement phase.

Read More