Αλλαγη στη διαδικασια εγγραφης ανεργων απο 15/06/2021

27/07/2021

Αλλαγή στη διαδικασία εγγραφής ανέργων έχει υπάρξει από τις 15/06/2021, με βάση την οποία οι εγγραφές ανέργων στην πλατφόρμα του Τμήματος Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας θα γίνεται ηλεκτρονικά και η ανανέωση δεν θα γίνεται πλέον αυτόματα.

Η διαδικασία εγγραφής ανέργων ισχύει για πολίτες που είναι Κύπριοι/ες και Ευρωπαίοι/ες πολίτες όπως και Πολίτες Τρίτων Χωρών που έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων και των αιτητών ασύλου, οι οποίοι διαμένουν στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, είναι ικανοί και διαθέσιμοι για εργασία, αναζητούν ενεργά εργασία και έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους.

Οι άνεργοι θα πρέπει αρχικά να αποτείνονται για εγγραφή τους στο Τμήμα Ανέργων του Υπουργείου. Αυτό μπορεί να γίνει είτε μέσω της πλατφόρμας, είτε με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος ([email protected]) με θέμα «ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ» επισυνάπτοντας:

- Επιστολή τερματισμού και/ή λήξης συμβολαίου

- Αντίγραφο ταυτότητας

- Ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο

- Όνομα τελευταίου εργοδότη

 

Εντός ενός μηνός από την εγγραφή του ανέργου, αυτός θα πρέπει να λάβει ταχυδρομικώς έντυπο το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί τόσο από τον ίδιο όσο και από τον εργοδότη και ακολούθως να το επιστρέψει στο ίδιο Τμήμα (εγγραφής ανέργου). Ακολούθως, το Τμήμα αυτό θα στείλει απευθείας τα στοιχεία και τα έγγραφα στο Τμήμα που ασχολείται με τα επιδόματα, όπου θα εξεταστεί η αίτηση του για επίδομα.

Αναφορικά με την ανανέωση της εγγραφής ανέργων, αυτή πλέον δεν γίνεται αυτόματα αλλά οι ίδιοι οι άνεργοι θα πρέπει να ανανεώνουν την εγγραφή τους μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας. Οι ήδη εγγεγραμμένοι άνεργοι θα λάβουν sms με κωδικό εγγραφής και με αυτό θα μπορούν να ανανεώνουν την εγγραφή τους. Αν δεν το πράξουν εντός πέντε ημερών, θα διαγράφονται από άνεργοι.

 

 

For further information please contact:
George Z. Georgiou & Associates LLC 1 Iras Street, 1060 Nicosia, Cyprus
T +357 22763340 F +357 22763343
W www.gzg.com.cy E [email protected]


This update does not constitute legal advice.

Related News