Αυτοματη αναστολη της ισχυος προσβαλλομενης διοικητικης πραξης

12/03/2021

Αυτόματη αναστολή της ισχύος προσβαλλόμενης διοικητικής πράξης και πρόσφατη τροποποίηση του περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Νόμου του 2015 (131(I)/2015).

 

Read Article

Related News