ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1 (2022)

10/01/2022

Διάταγμα Αρ. 1 (ΚΔΠ 2/2022), ημερομηνίας 4 Ιανουραρίου ​2022, εκδοθέν από τον Υπουργό Υγείας με σκοπό την μείωση της εξάπλωσης της ασθένειας του COVID-19 στην Κυπριακή Δημοκρατία.

 

Read Decree

Related News