ΔΙΑΤΑΓΜΑ 17

23/04/2020

Διάταγμα Αρ. 17 (ΚΔΠ 172/2020), ημερομηνίας 16 Απριλίου 2020, εκδοθέν από τον Υπουργό Υγείας με σκοπό την μείωση της εξάπλωσης της ασθένειας του COVID-19 στην Κυπριακή Δημοκρατία.

 

Read Decree

Related News