ΔΙΑΤΑΓΜΑ 20

02/05/2020

Διάταγμα Αρ. 20 (ΚΔΠ 183/2020), ημερομηνίας 30 Απριλίου 2020, εκδοθέν από τον Υπουργό Υγείας με σκοπό την μείωση της εξάπλωσης της ασθένειας του COVID-19 στην Κυπριακή Δημοκρατία.

 

Read Decree

Related News