ΔΙΑΤΑΓΜΑ 21

05/05/2020

Διάταγμα Αρ. 21 (ΚΔΠ 194/2020), ημερομηνίας 5 Μαίου 2020, εκδοθέν από τον Υπουργό Υγείας με σκοπό την μείωση της εξάπλωσης της ασθένειας του COVID-19 στην Κυπριακή Δημοκρατία.

 

Read Decree

Related News