ΔΙΑΤΑΓΜΑ 22

13/05/2020

Διάταγμα Αρ. 22 (ΚΔΠ 196/2020), ημερομηνίας 8 Μαίου 2020, εκδοθέν από τον Υπουργό Υγείας με σκοπό την μείωση της εξάπλωσης της ασθένειας του COVID-19 στην Κυπριακή Δημοκρατία.

 

Read Decree

Related News