ΔΙΑΤΑΓΜΑ 24

21/05/2020

Διάταγμα Αρ. 24 (ΚΔΠ 219/2020), ημερομηνίας 20 Μαίου 2020, εκδοθέν από τον Υπουργό Υγείας με σκοπό την μείωση της εξάπλωσης της ασθένειας του COVID-19 στην Κυπριακή Δημοκρατία.

 

Read Decree

Related News