ΔΙΑΤΑΓΜΑ 25

24/05/2020

Διάταγμα Αρ. 25 (ΚΔΠ 221/2020), ημερομηνίας 22 Μαίου 2020, εκδοθέν από τον Υπουργό Υγείας με σκοπό την μείωση της εξάπλωσης της ασθένειας του COVID-19 στην Κυπριακή Δημοκρατία.

 

Read Decree

Related News