ΔΙΑΤΑΓΜΑ 27

04/06/2020

Διάταγμα Αρ. 27 (ΚΔΠ 244/2020), ημερομηνίας 4΄Ιουνίου 2020, εκδοθέν από τον Υπουργό Υγείας με σκοπό την μείωση της εξάπλωσης της ασθένειας του COVID-19 στην Κυπριακή Δημοκρατία.

 

Read Decree

Related News