ΔΙΑΤΑΓΜΑ 29

30/06/2020

Διάταγμα Αρ. 29 (ΚΔΠ 258/2020), ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2020, εκδοθέν από τον Υπουργό Υγείας με σκοπό την μείωση της εξάπλωσης της ασθένειας του COVID-19 στην Κυπριακή Δημοκρατία.

 

Read Decree

Related News