ΔΙΑΤΑΓΜΑ 30

30/06/2020

Διάταγμα Αρ. 30 (ΚΔΠ 265/2020), ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2020, εκδοθέν από τον Υπουργό Υγείας με σκοπό την μείωση της εξάπλωσης της ασθένειας του COVID-19 στην Κυπριακή Δημοκρατία.

 

Read Decree

Related News