ΔΙΑΤΑΓΜΑ 32

14/07/2020

Διάταγμα Αρ. 32 (ΚΔΠ 294/2020), ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2020, εκδοθέν από τον Υπουργό Υγείας με σκοπό την μείωση της εξάπλωσης της ασθένειας του COVID-19 στην Κυπριακή Δημοκρατία.

 

Read Decree

Related News