ΔΙΑΤΑΓΜΑ 34

19/07/2020

Διάταγμα Αρ. 34 (ΚΔΠ 316/2020), ημερομηνίας 17 Ιουλίου 2020, εκδοθέν από τον Υπουργό Υγείας με σκοπό την μείωση της εξάπλωσης της ασθένειας του COVID-19 στην Κυπριακή Δημοκρατία.

 

Read Decree

Related News