ΔΙΑΤΑΓΜΑ 40

21/09/2020

Διάταγμα Αρ. 40 (ΚΔΠ 436/2020), ημερομηνίας 18 Σεπτεμβρίου 2020, εκδοθέν από τον Υπουργό Υγείας με σκοπό την μείωση της εξάπλωσης της ασθένειας του COVID-19 στην Κυπριακή Δημοκρατία.

 

Read Decree

Related News