ΔΙΑΤΑΓΜΑ 43

06/10/2020

Διάταγμα Αρ. 43 (ΚΔΠ 454/2020), ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2020, εκδοθέν από τον Υπουργό Υγείας με σκοπό την μείωση της εξάπλωσης της ασθένειας του COVID-19 στην Κυπριακή Δημοκρατία.

 

Read Decree

Related News