ΔΙΑΤΑΓΜΑ 49

29/10/2020

Διάταγμα Αρ. 49 (ΚΔΠ 504/2020), ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2020, εκδοθέν από τον Υπουργό Υγείας με σκοπό την μείωση της εξάπλωσης της ασθένειας του COVID-19 στην Κυπριακή Δημοκρατία.

 

Read Decree

Related News