ΔΙΑΤΑΓΜΑ 52

13/11/2020

Διάταγμα Αρ. 52 (ΚΔΠ 520/2020), ημερομηνίας 12 Νοεμβρίου 2020, εκδοθέν από τον Υπουργό Υγείας με σκοπό την μείωση της εξάπλωσης της ασθένειας του COVID-19 στην Κυπριακή Δημοκρατία.

 

Read Decree

Related News