ΔΙΑΤΑΓΜΑ 53

19/11/2020

Διάταγμα Αρ. 53 (ΚΔΠ 531/2020), ημερομηνίας 16 Νοεμβρίου 2020, εκδοθέν από τον Υπουργό Υγείας με σκοπό την μείωση της εξάπλωσης της ασθένειας του COVID-19 στην Κυπριακή Δημοκρατία.

 

Read Decree

Related News