ΔΙΑΤΑΓΜΑ 55

30/11/2020

Διάταγμα Αρ. 55 (ΚΔΠ 564/2020), ημερομηνίας 28 Νοεμβρίου 2020, εκδοθέν από τον Υπουργό Υγείας με σκοπό την μείωση της εξάπλωσης της ασθένειας του COVID-19 στην Κυπριακή Δημοκρατία.

 

Read Decree

Related News