ΔΙΑΤΑΓΜΑ 56

13/12/2020

Διάταγμα Αρ. 56 (ΚΔΠ 580/2020), ημερομηνίας 4 Δεκεμβρίου 2020, εκδοθέν από τον Υπουργό Υγείας με σκοπό την μείωση της εξάπλωσης της ασθένειας του COVID-19 στην Κυπριακή Δημοκρατία.

 

Read Decree

Related News