ΔΙΑΤΑΓΜΑ 58

22/12/2020

Διάταγμα Αρ. 58 (ΚΔΠ 614/2020), ημερομηνίας 21 Δεκεμβρίου 2020, εκδοθέν από τον Υπουργό Υγείας με σκοπό την μείωση της εξάπλωσης της ασθένειας του COVID-19 στην Κυπριακή Δημοκρατία.

 

Read Decree

Related News