ΔΙΑΤΑΓΜΑ 61

04/01/2021

Διάταγμα Αρ. 61 (ΚΔΠ 650/2020), ημερομηνίας 30 Δεκεμβρίου 2020, εκδοθέν από τον Υπουργό Υγείας με σκοπό την μείωση της εξάπλωσης της ασθένειας του COVID-19 στην Κυπριακή Δημοκρατία.

 

Read Decree

Related News